Referencje


Obiekty inżynieryjne:
 


Oczyszczalnie ¶cieków:
 


Remonty, zabezpieczenia antykorozyjne i iniekcje:
 
12